Overte číslo Binomo - Binomo

Ako overiť účet na Binomo


Ako overím svoju identitu na Binance?

Upozorňujeme, že overenie môžete absolvovať iba vtedy, keď sme vám poslali žiadosť. Po odoslaní sa vám zobrazí kontextové upozornenie a v ponuke sa zobrazí položka „Overenie“. Ak chcete overiť svoju identitu, budete musieť postupovať podľa týchto krokov:

1) Kliknite na „Overiť“ vo vyskakovacom upozornení.
Ako overiť účet na Binomo
2) Alebo kliknutím na svoj profilový obrázok otvorte ponuku.
Ako overiť účet na Binomo
3) Kliknite na tlačidlo „Overiť“ alebo z ponuky vyberte „Overenie“.
Ako overiť účet na Binomo
4) Budete presmerovaní na stránku „Overenie“ so zoznamom všetkých dokumentov na overenie. Najprv budete musieť overiť svoju totožnosť. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo „Overiť“ vedľa položky „ID karta“.
Ako overiť účet na Binomo
5) Pred začatím overovania začiarknite políčka a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
Ako overiť účet na Binomo
6) V rozbaľovacej ponuke vyberte krajinu vydania vašich dokumentov a potom vyberte typ dokumentu. Stlačte tlačidlo „Ďalej“.

Poznámka . Akceptujeme pasy, občianske preukazy a vodičské preukazy. Typy dokumentov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, pozrite si úplný zoznam dokumentov.
Ako overiť účet na Binomo
7) Nahrajte dokument, ktorý ste si vybrali. Najprv predná strana, potom – zadná strana (ak je dokument obojstranný). Akceptujeme dokumenty v týchto formátoch: jpg, png, pdf.

Uistite sa, že váš dokument je:

  • Platí minimálne jeden mesiac od dátumu nahrania (pre obyvateľov Indonézie a Brazílie je platnosť irelevantná).
  • Ľahko čitateľné: vaše celé meno, čísla a dátumy sú jasné. Všetky štyri rohy dokumentu by mali byť viditeľné.
Po odovzdaní oboch strán dokumentu kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
Ako overiť účet na Binomo
8) V prípade potreby stlačte „Upraviť“, aby ste pred odoslaním odovzdali iný dokument. Keď ste pripravení, stlačením tlačidla „Ďalej“ odošlite dokumenty.
Ako overiť účet na Binomo
9) Vaše dokumenty boli úspešne odoslané. Stlačením „OK“ sa vrátite na stránku „Overenie“.
Ako overiť účet na Binomo
10) Stav overenia vášho ID sa zmení na „Čaká“. Overenie vašej identity môže trvať až 10 minút.
Ako overiť účet na Binomo
11) Po potvrdení vašej identity sa stav zmení na „Hotovo“ a môžete začať overovať spôsoby platby.
Ako overiť účet na Binomo
12) Ak nie je potrebné overovať spôsoby platby, okamžite získate stav „Overené“. Budete tiež môcť znova vyberať prostriedky.
Ako overiť účet na Binomo

Ako overiť bankovú kartu na Binance?

Po vyžiadaní overenia sa vám zobrazí kontextové upozornenie a v ponuke sa zobrazí položka „Overenie“.

Vezmite prosím na vedomie!
  • Ak chcete overiť spôsob platby, musíte najprv overiť svoju totožnosť.
  • Musíte byť vlastníkom karty. Karty tretích strán nemožno použiť na overenie;
  • Ak máte kartu bez názvu, musíte uviesť fotografiu bankového výpisu, na ktorej bude pečiatka, dátum vydania a vaše meno. Upozorňujeme, že doklad nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po potvrdení vašej identity môžete začať overovať svoje bankové karty.

Ak chcete overiť bankovú kartu, budete musieť postupovať podľa týchto krokov:

1) Kliknutím na svoj profilový obrázok otvorte ponuku.
Ako overiť účet na Binomo
2) Kliknite na tlačidlo „Overiť“ alebo z ponuky vyberte „Overenie“.
Ako overiť účet na Binomo
3) Budete presmerovaní na stránku „Overenie“ so zoznamom všetkých neoverených spôsobov platby. Vyberte spôsob platby, s ktorým chcete začať, a stlačte „Overiť“.
Ako overiť účet na Binomo
4) Nahrajte fotografiu svojej bankovej karty iba na prednej strane, aby bolo viditeľné meno držiteľa karty, číslo karty a dátum vypršania platnosti. Akceptujeme fotografie v týchto formátoch: jpg, png, pdf . Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
Ako overiť účet na Binomo
5) Vaša fotografia bola úspešne odoslaná. Stlačením „OK“ sa vrátite na stránku „Overenie“.
Ako overiť účet na Binomo
6) Stav overenia bankovou kartou sa zmení na „Čaká“. Overenie bankovej karty môže trvať až 10 minút.

Na dokončenie overenia musíte overiť všetky spôsoby platby v zozname.
Ako overiť účet na Binomo
7) Po dokončení overenia dostanete upozornenie a váš stav sa zmení na „Overené“. Budete tiež môcť znova vyberať prostriedky.
Ako overiť účet na Binomo

Ako overiť virtuálnu/nepomenovanú bankovú kartu na Binance?

Po vyžiadaní overenia sa vám zobrazí kontextové upozornenie a v ponuke sa zobrazí položka „Overenie“.

Poznámka . Ak chcete overiť spôsob platby, musíte najprv overiť svoju totožnosť.

Na overenie virtuálnej/nepomenovanej bankovej karty budete musieť postupovať podľa týchto krokov:

1) Kliknutím na svoju profilovú fotografiu otvoríte ponuku;
Ako overiť účet na Binomo
2) Kliknite na tlačidlo „Overiť“ alebo z ponuky vyberte „Overenie“.
Ako overiť účet na Binomo
3. Budete presmerovaní na stránku „Overenie“ so zoznamom všetkých vašich neoverených spôsobov platby. Vyberte si svoju virtuálnu/nepomenovanú bankovú kartu a kliknite na „Overiť“.
Ako overiť účet na Binomo
4) Nahrajte snímku obrazovky svojej virtuálnej bankovej karty alebo fotografiu svojej nepomenovanej fyzickej karty. Uistite sa, že prvých šesť a posledné štyri číslice čísla karty, dátum vypršania platnosti a meno držiteľa karty sú viditeľné a ľahko čitateľné.

Ak snímka obrazovky neobsahuje meno, pošlite nám dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo vašej karty. Môže to byť snímka obrazovky plnej verzie webovej stránky vašej online banky, ktorá zobrazuje čísla kariet, meno a priezvisko vlastníka.

V prípade, že vaša karta a meno nie sú viditeľné na jednom doklade, môžete poskytnúť dva dokumenty:

1. kde vidíte platbu vykonanú kartou a číslo účtu;
Ako overiť účet na Binomo
2. Kde vidíte meno držiteľa a číslo účtu, ku ktorému je karta priradená.
Ako overiť účet na Binomo
Poznámka: Prijímame snímky obrazovky v nasledujúcich formátoch: jpg, png, pdf. Dôležité: Snímka obrazovky by sa nemala žiadnym spôsobom upravovať.

Potom kliknite na „Ďalej“;

5) Vaša snímka obrazovky/fotografia bola úspešne odoslaná. Kliknutím na „OK“ sa vrátite na stránku „Overenie“;
Ako overiť účet na Binomo
6) Stav overenia vašej bankovej karty sa zmení na „Čaká“. Overenie bankovej karty môže trvať až 10 minút.

Na dokončenie overenia musíte overiť všetky spôsoby platby v zozname.
Ako overiť účet na Binomo
7) Pošlite svoju žiadosť na [email protected] , aby naši špecialisti mohli skontrolovať poskytnuté dokumenty;

8) Po dokončení overenia dostanete upozornenie a váš stav sa zmení na „Overené“. Budete tiež môcť znova vyberať prostriedky.

Poznámka: Počas vašej spolupráce s našou spoločnosťou môžu byť požadované ďalšie dokumenty (na základe Klientskej zmluvy bod 4. Registrácia a overenie Klienta). Zvyčajne sa to opakuje po vykonaní vkladu s novou kartou.
Ako overiť účet na Binomo

Často kladené otázky (FAQ)


Prečo potrebujem overiť svoje telefónne číslo?

Overenie vášho telefónneho čísla nie je nevyhnutným krokom, ale pomáha nám zaistiť bezpečnosť vášho účtu a finančných prostriedkov. Obnovenie prístupu k vášmu účtu bude oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, ak niekedy stratíte heslo alebo vás niekto napadne.

Poznámka . Po dosiahnutí VIP statusu vás požiadame o overenie vášho telefónneho čísla . Používame štandardný postup s SMS potvrdzovacím kódom.

Kedy si budem môcť vybrať prostriedky?

Odstúpiť môžete hneď po dokončení overenia. Proces overenia zvyčajne trvá menej ako 10 minút. Žiadosť o výber spracuje Binomo do 3 pracovných dní. Presný dátum a čas, kedy dostanete prostriedky, závisí od poskytovateľa platobných služieb.

Vezmite prosím na vedomie!
  • Nemôžete vyberať prostriedky zo svojho demo účtu;
  • Pred výberom by ste si mali skontrolovať, či máte na svojom reálnom účte k dispozícii prostriedky;
  • Výbery by sa mali vykonávať v rámci minimálnych a maximálnych limitov výberu;
Ak ste úplne neprešli overovacím postupom alebo ste nevykonali obchodný obrat, svoje prostriedky nemôžete preplatiť.

Ako dlho trvá overenie?

Overenie vášho účtu nám zvyčajne trvá menej ako 10 minút.

Je málo ojedinelých prípadov, kedy sa dokumenty nedajú overiť automaticky a kontrolujeme ich ručne. V tejto situácii sa môže overovacia lehota predĺžiť až na 7 pracovných dní.

Môžete robiť vklady a obchodovať na počkanie, ale nebudete môcť vyberať prostriedky, kým sa nedokončí overenie.

Môžem obchodovať bez overenia?

Môžete voľne vkladať, obchodovať a vyberať prostriedky, kým sa nepožiada o overenie. Overenie sa zvyčajne spustí, keď vyberiete prostriedky zo svojho účtu. Keď dostanete vyskakovacie upozornenie s výzvou na overenie účtu, výber bude obmedzený, ale môžete voľne obchodovať. Ak chcete znova odstúpiť, prejdite overením.

Dobrou správou je, že overenie používateľa nám zvyčajne trvá menej ako 10 minút.


Je bezpečné poslať vám moje súkromné ​​údaje?

Krátka odpoveď: áno, je. Tu je to, čo robíme, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov.
1. Všetky vaše informácie sú uložené v zašifrovanom formáte na serveroch. Tieto servery sa uchovávajú v dátových centrách v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi TIA-942 a PCI DSS.

2. Dátové centrá sú technicky chránené a nepretržite fyzicky strážené špeciálne auditovaným bezpečnostným personálom.

3. Všetky informácie sa prenášajú cez chránený kanál s kryptografickým šifrovaním. Keď nahráte akékoľvek osobné fotografie, platobné údaje atď., služba automaticky skryje alebo rozmaže časť symbolov (napríklad 6 stredných číslic na vašej platobnej karte). Aj keby sa podvodníci pokúsili zachytiť vaše informácie, získali by iba zakódované symboly, ktoré sú bez kľúča zbytočné.

4. Dešifrovacie kľúče sú uložené oddelene od skutočných informácií, takže ľudia s kriminálnymi úmyslami nezískajú prístup k vašim súkromným údajom.

Zabezpečili sme, aby sa všetky osobné údaje nezdieľali s inými stranami ani nepoužívali na cudzie účely.

Thank you for rating.